408778

หลักสูตรเปียโน My Melody by Yada

เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป โดยต้องไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน สนใจติดต่อ 064-725-5552, line ID: Jakohnoo

ชื่อหลักสูตร

Piano My Melody by Yada

ลักษณะการเรียน

  • เรียนเดี่ยว
  • คอร์สละ 3 เดือน เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที

เนื้อหาหลักสูตร

  • Beginner 1 เริ่มต้นจนถึงระดับ Grade 1 (Trinity Thailand)
  • Beginner 2 – Grade 2-3 (Trinity Thailand) หรือเรียนเล่ม John W. Schaum Book C (Purple Book)
  • Intermediate – Grade 4-5 (Trinity Thailand) หรือเรียนเล่ม Piano Pieces for Children
  • Upper Mediate – Grade 6-8 (Trinity Thailand)

อัตราค่าเรียน

  • Beginner 1 – 9600 บาท (12 ครั้ง)
  • Beginner 2 – 10,200 บาท (12 ครั้ง)
  • Intermediate – 10,800 บาท (12 ครั้ง)
  • Upper Mediate – 11,400 บาท (12 ครั้ง)

วันเวลาที่เปิดสอน : ตามการตกลงนัดหมายกับครูผู้สอน

หมายเหตุ – การขอลาหยุด กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน และจัดชดเชยภายในเดือนที่ลา

408789

Advertisement